Workshop

Workshop: hoe creëer ik een veranderbehoefte die mijn organisatie versneld tot ontwikkeling brengt?

Graag willen we u uitnodigen voor een workshop, met als doel wederzijds kennis te maken.  Het motto van deze workshop is: “tussen droom en daad staan wettelijke bezwaren en praktische problemen”. Hier maken wij gebruik van de negen speelvelden van het Structura-Denkraam. Door systematisch naar de negen velden te kijken en hierbij de juiste vragen te stellen zijn wij in staat een duidelijke veranderbehoefte te definiëren.

Weten wat je wil veranderen en waarvoor je wilt veranderen en waar de verandering begint is de basis voor een veranderplan.

Programma:

start: Inloop

Inleiding en start workshop (2 uren)

  • Wat is een veranderbehoefte
  • Kernvraag en eigen veranderbehoefte
  • Veranderoefening
  • Denkraam als houvast bij veranderingen
  • Van Veranderbehoefte naar Veranderplan
  • Draagvlak voor veranderingen

Einde workshop en start collegeborrel

In deze workshop maken wij gebruik van het werk- en inspiratieboek duurzaam ondernemen. Met negen kernvragen gaan wij op zoek naar waar de organisatie zich kan verbeteren. De vragen richten zich op de ondernemer of professional maar kunnen door u ook binnen het bedrijf gebruikt worden.

Uw antwoorden leveren een beeld op hoe u kijkt naar het dagelijkse proces en wat u graag wilt veranderen om de ontwikkeling en succes van uw bedrijf positief te beïnvloeden.

Graag ontmoeten wij u op een van de hiernaast genoemde data. U kunt zich per e-mail inschrijven door te klikken op een van de hiernaast genoemde data. We hopen u te ontmoeten op deze inspirerende workshop.