Wat doen wij?

De interventiegroep zal samen met de ondernemer zijn problemen oplossen. Wij zullen de ondernemer, onderneming en belanghebbenden verbinden zodat het voortbestaan gewaarborgd is.
Onze mentoren zullen de ondernemers begeleiden bij het concretiseren van de veranderbehoeften, bij het nemen van beslissingen en bij het uitvoeren en volharden van de ingezette veranderingen.
Door ontdekken, creëren en verbinden middels het Structura-Denkraam zal de waarde van de ondernemer en zijn onderneming volledig tot zijn recht komen.

Waarom het Structura Model als denkraam?

  • Het combineert stelselmatig de procesgang met de persoonlijke ontwikkelingslijn van de ondernemer en met de ontwikkelingslijn van de onderneming; daarmee dekt het model alle factoren en disciplines die te maken hebben met ondernemen.
  • Het model is toepasbaar op elke situatie waarbij iets gepland, voorbereid en uitgevoerd wordt met het oog op een doel; op elke onderneming dus; schaalgrootte speelt daarbij geen rol.
  • Het denken in een beeldvormende, oordeelsvormende en besluitvormende fase behoedt de cliënt voor impulsieve besluiten, maar maakt het tevens mogelijk bewust te versnellen zonder essentiële zaken over te slaan.
  • Op basis van het Structura Model zijn ijkpunten ontwikkeld die de referentiekaders van het denkraam afdekken, ondernemer en begeleider zetten samen op een rij welke ijkpunten beschouwd moeten worden als belangrijke indicatoren voor de voorliggende problematiek.
  • De huidige situatie, de veranderbehoefte en het veranderplan vormen de basis voor de opzet van een verslag.
  • Het model lokaliseert en ordent vragen, behoeften en concrete wensen van de ondernemer systematisch met als gevolg dat er snel en doelmatig gekomen kan worden tot een gerichte begeleiding.

Structura-Interactief interventie groep voor ondernemende mensen