ID : false; } ?>

Bij terminale ondernemer

Terminale ondernemer:

Vanuit negen speelvelden wordt op basis van de veranderbehoefte van de ondernemer een veranderplan opgesteld waarbij het duidelijk wordt hoe het voortbestaan van zijn/haar onderneming geborgd wordt.

Fase I         haalbaarheidsonderzoek
Stap 1: beeldvorming van de wensen van de ondernemer aangaande de toekomst van zijn/haar bedrijf.
Stap 2: beeldvorming door een interventieanalist wat de huidige situatie van de organisatie is en wat al dan niet geregeld is.
Stap 3: het interventie team gaat kijken of de wensen van de ondernemer te realiseren zijn aan de hand van de interventie analyse.
Stap 4: terugkoppeling aan de ondernemer wat de mogelijkheden zijn en de financiële consequenties.

Fase II 
Stap 5: samen met belanghebbenden wordt een activiteiten programma vastgelegd (eventueel met een notaris).
Stap 6: uitvoering, er wordt een vaste projectleider benoemd die zorg draagt voor de gemaakte afspraken.

 

Investering: gezien de vele mogelijkheden bij deze begeleiding kunnen wij niet op voorhand aangeven wat de investering is.