ID : false; } ?>

Bij sociale innovatie

Sociale innovatie:

Vanuit de negen speelvelden en de bovengenoemde veranderbehoefte en veranderplan aanvullen met de veranderbehoefte van de afdelingen om tot een gemeenschappelijk en gedragen veranderplan te komen.

De werkwijze van Structura-Interactief

Fase II: Komen tot een veranderplan

Stap 3: Een Veranderplan op basis van veranderbehoefte van het MT.

Stap 4: Een Veranderplan op basis van veranderbehoefte van de medewerkers.

investering fase 2 exclusief BTW afhankelijk van het aantal medewerkers