ID : false; } ?>

Bij oplossen van problemen

Oplossen van problemen:

Vanuit negen speelvelden wordt op basis van de veranderbehoefte duidelijk hoe de continuïteit van de onderneming gewaarborgd wordt. Dit wordt vormgegeven  in een veranderplan.

De werkwijze van Structura-Interactief

Fase I: Veranderplan op basis van veranderbehoefte van de ondernemer.

Stap 1 Beeldvorming / 3 dagdelen

 • Samen met de ondernemer bepalen wat de persoonlijke ambitie van de ondernemer is.
 • Helder krijgen wat het mensbeeld is van de ondernemer. Hoe kijkt hij naar klanten, leveranciers en medewerkers?
 • Op basis van bovenstaande kijken naar de visie van het bedrijf (herijken).
 • Bepalen welke markt en producten bij deze visie horen en of financiering daarbij een rol speelt.
 • Resultaat: een visie een een mensbeeld van de ondernemer.

Stap 2 Oordeelsvorming / 2 dagdelen

 • Beoordelen of er bestaansrecht is voor de onderneming.
 • Inrichten van de organisatie en communicatie structuur.
 • Wie doet wat en wat is de rol van de ondernemer.
 • Resultaat: een veranderbehoefte van de ondernemer.

Stap 3 besluitvorming / 1 dagdeel

 • De veranderbehoefte vertalen naar te nemen acties door de ondernemer.
 • Resultaat: een veranderplan in tijd.

Investering exclusief BTW

Vanuit ons mentorschap stellen wij voor om de hiervoor beschreven fasen in een abonnementsvorm af te nemen.

Bij een abonnement van bijvoorbeeld 1 dagdeel per maand is de investering:

 • 1 dagdeel per maand á 3 uur € 360,-
 • Exclusief km vergoeding á € 0,45 per km.
 • Inclusief reistijd.