ID : false; } ?>

Bij zieke ondernemer

Zieke ondernemer:

Vanuit negen speelvelden wordt op basis van de veranderbehoefte duidelijk of de ambitie van de ondernemer nog aansluit bij de visie de onderneming. Vervolgens komen we tot een veranderplan.

De werkwijze van Structura-Interactief

Fase I Intake gesprek / 1 dagdeel

 • Wederzijdse persoonlijke kennismaking, ondernemer en begeleider.
 • Wat zijn de bedrijfsactiviteiten van de ondernemer en wat doet Structura Interactief.
 • Inzicht krijgen in de huidige situatie van de ondernemer en zijn of haar veranderbehoefte.
 • De werkwijze van Structura Interactief uitleggen.
 • Bepalen of ondernemer en begeleider samen aan de oplossing willen werken.
 • Intake verslag toesturen aan intermediair.

Fase II Beeldvorming / 3 dagdelen

 • Samen met de ondernemer bepalen wat de persoonlijke ambitie van de ondernemer is.
 • Helder krijgen wat het mensbeeld is van de ondernemer. Hoe kijkt hij naar klanten, leveranciers en medewerkers? Wat vindt de ondernemer van maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Hoe kijkt hij naar zijn eigen maatschappelijke rol?

 • Op basis van bovenstaande kijken naar de visie van het bedrijf (herijken).
 • Bepalen welke markt en producten bij deze visie horen en of financiering daarbij een rol speelt.
 • Resultaat: een visie en een mensbeeld van de ondernemer.

Fase III Oordeelsvorming / 2 dagdelen

 • Beoordelen of er bestaansrecht is voor de onderneming.
 • Inrichten van de organisatie en communicatie structuur.
 • Wie doet wat en wat is de rol van de ondernemer.
 • Resultaat: een veranderbehoefte van de ondernemer.

Fase IV Besluitvorming / 1 dagdeel

 • De veranderbehoefte vertalen naar te nemen acties door de ondernemer.
 • Resultaat: een veranderplan in tijd.

Fase V Afronding / 1 dagdeel

 • Afronding met een representant van de intermediair.

 

Investering exclusief BTW
1 dagdeel is 2-3 uur á € 150,00
Kilometervergoeding € 0,45

Gemiddeld traject
8 maal 2,5 uur is 20 uur á €150,00 = € 3000,00 excl. BTW en km vergoeding.