ID : false; } ?>

Bij de verandering

De verandering:

Vanuit de negen speelvelden die vormgegeven zijn in het veranderplan komen tot de verandering.

De werkwijze van Structura-Interactief

Fase II Van veranderplan naar verandering.

Stapsgewijs

  • De ondernemer wordt stapsgewijs begeleid bij het succesvol implementeren van het veranderplan.

Investering exclusief BTW

Vanuit ons mentorschap stellen wij voor om de hiervoor beschreven fasen in een abonnementsvorm af te nemen.

Bij een abonnement van bijvoorbeeld 1 dagdeel per maand is de investering:

  • 1 dagdeel per maand á 3 uur € 360.-
  • Exclusief km vergoeding á € 0,45 per km.
  • Inclusief reistijd.