ID : false; } ?>

Bij beeldvormend assesement

Beeldvormend assessment:

Vanuit de negen speelvelden krijgen wij inzichtelijk wat de beeldvorming van alle medewerkers over het bedrijf is. De verkregen informatie helpt de onderneming om tot een veranderbehoefte en veranderplan te komen.

De werkwijze van Structura-Interactief

Fase I: Komen tot een veranderbehoefte

Stap 1: Alle medewerkers vullen het assessment in.

Stap 2: Terugkoppeling uitslag assessment aan het MT om tot veranderbehoefte te komen.

Investering fase 1 exclusief BTW

Bij een assessment met meer dan 50 medewerkers is de investering: € 3600,-.

Bij een assessment met minder dan 50 medewerkers is de investering: € 2750,-.

  • Exclusief km vergoeding á € 0,45 per km.
  • Inclusief reistijd.